• Instagram
  • YouTube Sosyal Simge
  • Facebook Social Icon

EREN AYBARS

ARPACIK

DIRECTOR & DOCUMENTARY FILMMAKER 
follow the white raven...

Yönetmen

Milas'ta Saat tamirciliği yapan babasının ölümünden sonra işlerini devralan Mustafa, yarım kalan ustalık eğitimine Bodrum'da saatçilik yapan amcası ve babasının arkadaşı Ruhi Usta'nın yardımı ile devam etmektedir. Saatler yakında Habitat TV'de

 

Director

Mustafa is a watch repairer in Milas who took over the workshop after the death of his father. He continues his training of mastership with the help of his uncle and father's friend Ruhi Usta, who is a watch repairer in Bodrum. Saatler soon on Habitat tv.

Yönetmen

Bodrum'un Etrim Köyünde nesillerdir halı dokuyan kadınların sesleri, halı tezgahlarından yükseliyor. Etrim'in Altın Kızları Youtube'ta...

Director

Women who have been weaving carpets for generations, their voices are rising from the carpet looms in Etrim. The Golden Girls of Etrim on Youtube.

Görüntü Yönetmeni / Editör

Neolitik atalarımız günümüzden 10 bin yıl önce, doğadan topladıkları baklagilleri evcilleştirmeye başladı. Tarım bilgisini elinde tutan insan, artık yeni bölgelerde yerleşim kurabilirdi. 

Director of Photography / Editor

10 thousand years ago, our neolithic ancestors have started to domesticate these grains that they’ve foraged. Once acquired the knowledge of farming, men could settle down in new places.

Yönetmen

Asya Hunları ve Çinliler arasındaki Baideng Savaşı TRT Belgesel'de. Mete Han ve Gaozu arasındaki akıl dolu mücadeleye "Savaşın Efsaneleri"nde tanık olun.   

 

Director

An epic episode about The Battle of Baideng, between the Asian Huns and the Han dynasty of China. Witness the mind-filled struggle between Mete Han and Gaozu in the series "Legends of War" in TRT Documentary Channel.

                              Yönetmen

Yolda iki genç seyyahın neşeli yolculuklarını anlatıyor. Yiğit ve Eren bir yandan dünyanın değişik bölgelerine seyahat ediyorlar, diğer yandan da gittikleri kentlerin gündüz ve gecelerini filme alıyorlar.

                               Director

Yolda is about the cheerful travels of two young travelers on the way. Yiğit and Eren are traveling to different parts of the world and they film the day and night life of the cities they visit.

                     Yapımcı / Yönetmen

Alanya'da bulunan Kadıini mağarasının derinliklerinde keşfedilecek bir dolu gizem var. Tunç Çağı'ndan beri girilmemiş karanlık galerileri aydınlatmak için mağaracılar maceraya atılır.  

                     Producer / Director

There are too much mysteries in the deep of Kadıini which is located in Alanya.  Spelunkers want to illuminate these dark galleries for embarking on an adventure which has traces from Bronze Age.