• Instagram
  • YouTube Sosyal Simge
  • Facebook Social Icon

EREN AYBARS

ARPACIK

DIRECTOR & DOCUMENTARY FILMMAKER 

Yönetmen

Bodrum'un Etrim Köyünde nesillerdir halı dokuyan kadınların sesleri, halı tezgahlarından yükseliyor. Etrim'in Altın Kızları yakında Habitat TV'de..

Director

Women who have been weaving carpets for generations, their voices are rising from the carpet looms in Etrim. The Golden Girls of Etrim soon on Habitat TV.

Görüntü Yönetmeni / Editör

Neolitik atalarımız günümüzden 10 bin yıl önce, doğadan topladıkları baklagilleri evcilleştirmeye başladı. Tarım bilgisini elinde tutan insan, artık yeni bölgelerde yerleşim kurabilirdi. 

Director of Photography / Editor

10 thousand years ago, our neolithic ancestors have started to domesticate these grains that they’ve foraged. Once acquired the knowledge of farming, men could settle down in new places.

Yönetmen

İber Yarımadası'nın kaderini belirleyen ve Endülüs kültürünün İspanya'ya yerleşmesini sağlayan Guadelete Savaşının hikayesi "Savaşın Efsaneleri" ile Trt Belgesel'de. 

 

Director

The story of the Battle of Guadalete, determined the destiny of the Iberian Peninsula and enabled the Andalusian culture to settle in Spain. A story from the series "Legends of War" in TRT Documentary Channel.

Yönetmen

Asya Hunları ve Çinliler arasındaki Baideng Savaşı TRT Belgesel'de. Mete Han ve Gaozu arasındaki akıl dolu mücadeleye "Savaşın Efsaneleri"nde tanık olun.   

 

Director

An epic episode about The Battle of Baideng, between the Asian Huns and the Han dynasty of China. Witness the mind-filled struggle between Mete Han and Gaozu in the series "Legends of War" in TRT Documentary Channel.

                              Yönetmen

Yolda iki genç seyyahın neşeli yolculuklarını anlatıyor. Yiğit ve Eren bir yandan dünyanın değişik bölgelerine seyahat ediyorlar, diğer yandan da gittikleri kentlerin gündüz ve gecelerini filme alıyorlar.

                               Director

Yolda is about the cheerful travels of two young travelers on the way. Yiğit and Eren are traveling to different parts of the world and they film the day and night life of the cities they visit.

                     Yapımcı / Yönetmen

Keşfettikleri Çukurpınar mağarasına yıllar sonra tekrar  inen arkadaşların buluşması. Onların hayatları değişmiş olsa da mağara değişmeden onları karşılıyor.      

                     Producer / Director

Friends who came back to the Çukurpınar Cave which they discovered years later. Even though their lives have changed, the cave welcomes them unchanged.

  • Instagram
  • YouTube Sosyal Simge
  • Facebook Social Icon