EREN AYBARS

ARPACIK

DIRECTOR & DOCUMENTARY FILMMAKER 

Görüntü Yönetmeni / Editör

Neolitik atalarımız günümüzden 10 bin yıl önce, doğadan topladıkları baklagilleri evcilleştirmeye başladı. Tarım bilgisini elinde tutan insan, artık yeni bölgelerde yerleşim kurabilirdi. 

Director of Photography / Editor

10 thousand years ago, our neolithic ancestors have started to domesticate these grains that they’ve foraged. Once acquired the knowledge of farming, men could settle down in new places.

Yönetmen

İber Yarımadası'nın kaderini belirleyen ve Endülüs kültürünün İspanya'ya yerleşmesini sağlayan Guadelete Savaşının hikayesi "Savaşın Efsaneleri" ile Trt Belgesel'de. 

 

Director

The story of the Battle of Guadalete, determined the destiny of the Iberian Peninsula and enabled the Andalusian culture to settle in Spain. A story from the series "Legends of War" in TRT Documentary Channel.

Yönetmen

Asya Hunları ve Çinliler arasındaki Baideng Savaşı TRT Belgesel'de. Mete Han ve Gaozu arasındaki akıl dolu mücadeleye "Savaşın Efsaneleri"nde tanık olun.   

 

Director

An epic episode about The Battle of Baideng, between the Asian Huns and the Han dynasty of China. Witness the mind-filled struggle between Mete Han and Gaozu in the series "Legends of War" in TRT Documentary Channel.

Yapımcı / Yönetmen

Kadın Mağaracılar sınırları zorluyor ve yeryüzünün en ulaşılmaz yerleri olan mağaraları keşfediyorlar. Korkularının üstesinden gelip ve dünyanın en karanlık yerlerine ışık tutuyorlar. Cesaret, keşif ve tutku dolu bu hikaye 7 kadın mağaracı  ve Anadolu'nun 5 farklı mağarasının hikayesi. Onlar yalnızca iple değil kalben de birbirlerine bağlılar.  

Producer / Director

Women spelunkers pushing their own limits and they discover the caves which are the most untouched places of Mother Earth. They overcome their fears and enlighten the darkest sides of the world.  This is a story of courage, discovery and passion with 7 women spelunkers in 5 different caves in Anatolia. They are tied up with both the rope and the heart.

                              Yönetmen

Yolda iki genç seyyahın neşeli yolculuklarını anlatıyor. Yiğit ve Eren bir yandan dünyanın değişik bölgelerine seyahat ediyorlar, diğer yandan da gittikleri kentlerin gündüz ve gecelerini filme alıyorlar.

                               Director

Yolda is about the cheerful travels of two young travelers on the way. Yiğit and Eren are traveling to different parts of the world and they film the day and night life of the cities they visit.

                     Yapımcı / Yönetmen

Yarık Düdeni keşif belgeselinin kısa versiyonu, Hırvatistan'da düzenlenen Speleo Film Festivali'nde üçüncülük ödülünü kazandı.     

                     Producer / Director

The short version of the Yarik Sinkhole expedition documentary has won the third prize in Speleo Film Festival, Croatia

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon